Privacyverklaring Gaston Print

 

1. Inleiding

Bent u een (potentiele) cliënt van Gaston Print dan kunt u hier de privacyverklaring voor cliënten vinden. Hierin staat hoe we met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy? 

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals: naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals een IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Gaston Print of waarbij Gaston Print de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking.
Hieronder vindt u onze contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens door ons.

Contactgegevens:

Gaston Print
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Patroonstraat 1
3861 RN  Nijkerk
T. +31 (0)33 – 303 49 84
E. info@gastonprint.nl

1.3. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de beoogde verwerkingen en delen of verkopen deze persoonsgegevens niet met of aan derden tenzij dit nodig is vanuit wettelijke verplichtingen of u hier ons duidelijke toestemming voor hebt gegeven.

 

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We leggen u graag voor iedere verwerking afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we deze gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op onze website een contactformulier beschikbaar.

2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?

We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om u te kunnen bereiken, hebben we daarom een e-mailadres nodig. Wilt u ons de mogelijkheid geven om ook telefonisch contact op te nemen, dan is het invullen van een telefoonnummer nodig . We vragen u daarnaast een bericht te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen. 
Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere (commerciële) doeleinden.

2.1.2. Waar slaan we jouw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?

Door het formulier te versturen geeft u toestemming dat wij deze gegevens bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we het ingevulde contactformulier nog maximaal zes maanden voor nazorg of om latere vragen te kunnen beantwoorden.

2.2. Cookies

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van verschillende data-analyseprogramma’s. Hiervoor worden cookies geplaatst. 

Vereiste cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. Wij hebben deze cookies geanonimiseerd zodat jou privacy gewaarborgd is.

Functionele cookies
Deze cookies maken aanvullende functies mogelijk, zoals het onthouden van voorkeuren, het toestaan van sociale interacties en het analyseren van het gebruik om de site te kunnen optimaliseren.

2.2.1. Google Analytics

Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Afhankelijk van jouw cookie-instellingen delen wij wel of geen informatie met Google.

2.2.2. Social media

Verder kan het zijn dat wij gebruik maken van social media plugins en plugins om zaken met jou en met anderen te delen. Voorbeelden hiervan zijn Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube en Addthis. Voor deze partijen moet je jouw privacy-instellingen direct op hun sites instellen: Facebook, Twitter, Addthis, Linkedin en Youtube. Bezoek voor meer informatie over jouw online privacy en advertenties: www.youronlinechoices.com.

 

3. Wat zijn jouw rechten?
 
3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen. Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Gaston Print te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben een actieve cliënt van Gaston Print? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met Gaston Print, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Gaston Print omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

4. Privacy bij sollicitatie

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je ons toegang tot jouw persoonsgegevens. We vragen je bijvoorbeeld om jouw CV met daarin persoonsgegevens, werkervaring en vaardigheden en om een motivatiebrief waarin je iets meer over jezelf vertelt. We vragen deze gegevens van je om goed te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze documenten om te gaan en leggen je graag uit waarvoor we jouw gegevens gebruiken, wie jouw data te zien krijgen, waar we jouw documenten opslaan en hoe lang we jouw gegevens bewaren.

4.1. Procedure

Je verstuurt jouw sollicitatie naar het e-mailadres dat vermeld staat op onze website of je gebruikt het online sollicitatieformulier. Jouw gegevens komen dan terecht bij onze HRM-medewerker(s). Zij gaan ermee aan de slag en slaan de door jou toegestuurde documenten op op een netwerkschijf waartoe alleen de HRM-medewerkers toegang hebben. De HRM-medewerkers beoordelen in eerste instantie of jouw sollicitatie in aanmerking komt voor een verdere sollicitatieprocedure. Wanneer jij door de eerste selectie komt, worden jouw gegevens gedeeld met één of meerdere geselecteerde medewerkers van ons die beter kunnen beoordelen of jij inhoudelijk geschikt bent voor de functie. Een volgende stap is dat we je uitnodigen voor (kennismakings)gesprekken.

4.2. Bewaartermijn

Wanneer we je niet uitnodigen, sluit voor jou de sollicitatieprocedure. We verwijderen dan direct jouw documenten en gegevens. Wanneer in een vroeg stadium al blijkt dat jij niet geschikt bent voor de functie, verwijderen wij jouw gegevens al eerder. Soms willen we de data van een sollicitant graag langer bewaren. Bijvoorbeeld wanneer we niet direct een plek voor je hebben, maar in de (nabije) toekomst mogelijk wel. De maximale bewaartermijn bedraagt dan 6 maanden.

4.3. Voorwaarden

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je toestemming om bovenstaande procedure te volgen. De gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we voor niets anders dan voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure en delen we niet met derden zonder hiervoor eerst jouw toestemming hier te vragen.